29 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 7/9/2020

00:35:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
01:25:00 REVEALED: THE THRONE OF PERAK, MALAYSIA : KHÁM PHÁ: NGÔI VUA CỦA MALAYSIA
02:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
02:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
03:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
03:55:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
08:15:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
09:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
11:35:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
12:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:50:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:05:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
14:30:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
14:55:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
15:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
16:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
18:15:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG 2020
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:00:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
21:55:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
22:50:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN