30 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 7/7/2020

00:35:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
01:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
03:30:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
06:35:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
07:00:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
09:55:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
10:20:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
13:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
14:05:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
15:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
21:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)