14 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 7/5/2021

Lịch phát sóng Discovery 7/5/2021

00:35:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
01:25:00 SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
02:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S6) : TÌM VÀNG Ở BiỂN BERING (PHẦN 6)
05:35:00 SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) – Ep18 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
09:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
11:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) – Ep18 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
14:05:00 SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
14:55:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
15:45:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
16:35:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
17:25:00 LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) – Ep18 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
19:10:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
20:05:00 TRUTH BEHIND THE MOON LANDING : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
21:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
21:25:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
21:55:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 3)
22:50:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
23:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 7/5/2021