9 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 7/2/2021

Lịch phát sóng Discovery 7/2/2021

00:35:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
03:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
08:15:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
09:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
09:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
10:45:00 WHAT KILLED MARADONA : ĐIỀU GÌ ĐÃ GIẾT MARADONA?
11:35:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
12:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
13:15:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
14:05:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
14:55:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
15:45:00 THE WHEEL : KẾT THÚC TRÒ CHƠI
16:35:00 THE WHEEL : KẾT THÚC TRÒ CHƠI
17:25:00 THE WHEEL : KẾT THÚC TRÒ CHƠI
18:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
19:10:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
20:05:00 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
21:00:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
21:55:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
22:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
23:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
23:45:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
Lịch phát sóng Discovery 7/2/2021