29 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 6/9/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
01:25:00 BUILT TO SURVIVE : XÂY DỰNG ĐỂ SINH TỒN
02:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
03:05:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
03:55:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
04:45:00 REVEALED: THE THRONE OF PERAK, MALAYSIA : KHÁM PHÁ: NGÔI VUA CỦA MALAYSIA
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:25:00 BUILT TO SURVIVE : XÂY DỰNG ĐỂ SINH TỒN
08:15:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
09:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
12:25:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
13:15:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
14:05:00 SHARK WEEK – SHARKADELIC SUMMER : MÙA HÈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MÊ CÁ MẬP
14:55:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
15:45:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
16:35:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
17:25:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
18:15:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 MASTER CLASS
20:30:00 MASTER CLASS
21:00:00 SHARK WEEK – AIR JAWS 2020 : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG NĂM 2020
21:55:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:20:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:45:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT