12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 6/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 6/4/2021

00:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
01:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
04:45:00 BERING SEA GOLD (S5) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 5)
05:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
08:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
11:35:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
13:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
14:05:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
15:45:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
16:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
17:25:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
18:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
19:10:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
20:05:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
21:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:55:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
23:45:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
Lịch phát sóng Discovery 6/4/2021