nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 6/12/2018

Lịch phát sóng Discovery 6/12/2018
 • 00:40:00OTHER EARTH’S: THE LIVING UNIVERSE : VŨ TRỤ SỐNG
 • 01:35:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
 • 02:30:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 03:25:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 04:20:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 05:15:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 06:15:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 07:15:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 08:10:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
 • 09:30:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 10:00:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 10:55:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 11:50:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
 • 13:10:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 14:35:00OTHER EARTH’S: THE LIVING UNIVERSE : VŨ TRỤ SỐNG
 • 15:30:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
 • 16:25:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 18:15:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 19:10:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 20:05:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 21:00:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 21:55:00GEARS, GREASE AND GLORY : BÁNH RĂNG, DẦU MỠ VÀ VINH QUANG
 • 22:50:00STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
 • 23:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 6/12/2018