nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 6/11/2018

Lịch phát sóng Discovery 6/11/2018
 • 00:40:00DEADLIEST CATCH S(14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 01:35:00COOPER’S TREASURE S(2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
 • 02:30:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND S(2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (PHẦN 2)
 • 03:25:00GOLD RUSH: ALASKA : ĐÀO VÀNG Ở ALASKA
 • 04:20:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 05:15:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 06:15:00GOLD RUSH: ALASKA : ĐÀO VÀNG Ở ALASKA
 • 07:15:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 08:10:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT? S(12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 09:30:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 10:00:00GOLD RUSH: ALASKA : ĐÀO VÀNG Ở ALASKA
 • 10:55:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 11:50:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT? S(12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 13:10:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 13:40:00GOLD RUSH: ALASKA : ĐÀO VÀNG Ở ALASKA
 • 14:35:00DEADLIEST CATCH S(14) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 15:30:00COOPER’S TREASURE S(2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
 • 16:25:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND S(2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (PHẦN 2)
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? S(12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE S(15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 18:15:00GOLD RUSH: ALASKA : ĐÀO VÀNG Ở ALASKA
 • 19:10:00MAN VS. WILD S(2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
 • 20:05:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 21:00:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS S(4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS
 • 21:55:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 22:50:00LAST OUTPOST : TIỀN ĐỒN CUỐI CÙNG
 • 23:45:00I’D KILL FOR YOU S(2) : GIẾT NGƯỜI VÌ TÌNH NHÂN (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 6/11/2018