29 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 5/9/2020

00:35:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
01:25:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
01:50:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
02:15:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
09:05:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
09:55:00 BUILT TO SURVIVE : XÂY DỰNG ĐỂ SINH TỒN
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
11:35:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
12:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
15:45:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
16:10:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
16:35:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
17:00:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
17:25:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
17:50:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
18:15:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
19:10:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
20:05:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
21:00:00 SHARK WEEK – TIGER SHARK KING : VUA CÁ MẬP HỔ
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
22:50:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN