25 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 5/7/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
02:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
03:05:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
04:45:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11)
05:35:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
08:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
09:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
09:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
13:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
14:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
15:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
16:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
18:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:20:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:45:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA