14 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2021

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2021

00:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
01:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S5) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 5)
05:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
08:15:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE EP8 Thailand Northern Thailand Trail : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PY
09:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
11:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE EP8 Thailand Northern Thailand Trail : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PY
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
14:05:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
15:45:00 HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
16:35:00 HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
17:25:00 HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
18:15:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE EP8 Thailand Northern Thailand Trail : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PY
19:10:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
20:05:00 COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
21:00:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
21:55:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 3)
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
23:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 5/5/2021