12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 5/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 5/4/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
03:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
03:55:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
04:45:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep5 : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
08:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
11:35:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
13:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:05:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TIA TỬ THẦN CỦA TESLA: TIẾT LỘ VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI
14:55:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
15:45:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
16:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
17:25:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
18:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
19:10:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
20:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
21:00:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
21:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
Lịch phát sóng Discovery 5/4/2021