17 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 5/3/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) – Into The Red : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP1 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
14:55:00 DEADLIEST CATCH (S16) – Into The Red : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
15:45:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
16:35:00 BODY BIZARRE (S6) Ep4 : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
17:25:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
18:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
20:05:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:25:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:55:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TRONG TẦM NGẮM CỦA HITLER
22:50:00 THE PERFECT MURDER : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO
23:45:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 5/3/2021