2 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 5/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 5/1/2021

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
01:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
04:45:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
08:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:05:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
11:35:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
12:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
15:45:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
16:35:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
17:25:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
18:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
19:10:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
20:05:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
21:00:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
21:55:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
23:45:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
Lịch phát sóng Discovery 5/1/2021