29 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 4/9/2020

00:35:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
01:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
02:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
08:15:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
09:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
11:35:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
12:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
13:15:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
14:55:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
15:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
16:35:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
17:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
18:15:00 SHARK WEEK – SHAQ ATTACK : CUỘC TẤN CÔNG CỦA SHAQ
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
21:00:00 SHARK WEEK – ADAM DEVINE’S SECRET TIGER SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP HỔ$0 NGƯỜI DẪN: ADAM DEV
21:55:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
22:20:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
22:50:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
23:45:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU