30 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 4/8/2020

00:10:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
00:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
01:25:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
04:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
05:35:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
09:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
11:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
12:50:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
13:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
14:05:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
15:45:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
16:35:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
17:25:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
18:15:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
19:10:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
20:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
20:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
21:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
23:45:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE