30 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 4/10/2020

00:35:00 SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP
01:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
08:15:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
09:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
11:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
12:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
13:15:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
15:45:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
16:35:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
17:25:00 INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : NHỮNG SAI SÓT KĨ THUẬT KHÓ TIN: ĐÃ SỬA XONG
18:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
19:10:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
20:05:00 CHANGING CHINA : THAY ĐỔI TRUNG QUỐC
21:00:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
21:55:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
22:50:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
23:45:00 SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP