30 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 30/9/2020

00:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
01:25:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
02:15:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
04:45:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
05:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
08:15:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN VS. WILD (S5) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 5)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
13:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
14:05:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:55:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
15:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
16:35:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
17:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
18:15:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
19:10:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
20:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
21:00:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
21:55:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
22:50:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
23:45:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ