23 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 30/8/2020

00:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
02:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
03:05:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
04:45:00 REVEALED: MALAYSIA’S MAJESTY : KHÁM PHÁ HOÀNG GIA MALAYSIA HAI LẦN LÀM VUA
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
08:15:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
09:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
11:35:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
12:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
13:15:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
14:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
14:55:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
15:45:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
16:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
18:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 REVEALED: THE THRONE OF PERAK, MALAYSIA : KHÁM PHÁ: NGÔI VUA CỦA MALAYSIA
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
23:45:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT