21 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 30/7/2020

00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 RECLAIMED : TÁI SINH KHU MỎ CŨ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 RECLAIMED : TÁI SINH KHU MỎ CŨ
13:15:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
15:45:00 JAWS III : HÀM CÁ MẬP 3
17:25:00 RONDA ROUSEY UNCAGED : CHUYẾN THÁM HIỂM KHÔNG DÙNG LỒNG CỦA RONDA ROUSEY
18:15:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 RECLAIMED : TÁI SINH KHU MỎ CŨ
21:00:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
21:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 RECLAIMED : TÁI SINH KHU MỎ CŨ