25 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Discovery 30/11/2020

Lịch phát sóng Discovery 30/11/2020

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:25:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
02:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
03:05:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
03:30:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
03:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
04:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS (PHẦN 2)
05:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
07:25:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL : BEAR GRYLL: THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
08:15:00 STREET OUTLAWS (S2) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP
09:05:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
10:45:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL : BEAR GRYLL: THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
11:35:00 STREET OUTLAWS (S2) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP
12:25:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
13:15:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
14:05:00 JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
14:55:00 A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
15:45:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
16:35:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
17:25:00 AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
18:15:00 STREET OUTLAWS (S2) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP
19:10:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
20:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
21:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
23:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
Lịch phát sóng Discovery 30/11/2020