nGày 09/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 30/11/2019

Lịch phát sóng Discovery 30/11/2019
00:35:00THE MOON AND BEYOND : MẶT TRĂNG VÀ HƠN THẾ
01:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
02:15:00IN PURSUIT WITH JOHN WALSH : THEO ĐUỔI CÔNG LÝ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JOHN WALSH
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00THE MOON AND BEYOND : MẶT TRĂNG VÀ HƠN THẾ
04:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
05:35:00TRUTH BEHIND THE MOON LANDING : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
06:35:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG$0 STEVE BACKSHALL
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
08:15:00THE MOON AND BEYOND : MẶT TRĂNG VÀ HƠN THẾ
09:05:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
09:55:00UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
10:45:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
11:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:25:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
13:15:00THE MOON AND BEYOND : MẶT TRĂNG VÀ HƠN THẾ
14:05:00DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
14:55:00FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
15:45:00HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
16:10:00HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
16:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
17:25:00THE MOON AND BEYOND : MẶT TRĂNG VÀ HƠN THẾ
18:15:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
19:10:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
20:05:00TRUTH BEHIND THE MOON LANDING : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
21:00:00FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
21:55:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
22:50:00DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
23:45:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
Lịch phát sóng Discovery 30/11/2019