2 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 30/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 30/1/2021

00:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
01:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
01:25:00 COPS & COYOTES (S2) : CẢNH SÁT VÀ SÓI HOANG (PHẦN 2)
02:15:00 THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
06:05:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
06:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
07:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
09:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
10:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
11:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
13:15:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
14:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
15:45:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
16:35:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
17:25:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
18:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
18:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
20:05:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
21:00:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
21:55:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
22:50:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
23:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 30/1/2021