24 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 3/8/2020

00:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
01:25:00 CASTRO: WORLD’S MOST WATCHED MAN : CASTRO: NGƯỜI BỊ THEO DÕI NHIỀU NHẤT
02:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
02:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
03:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
03:55:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
09:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
11:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
12:50:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
13:15:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
14:05:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
14:30:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
14:55:00 TED BUNDY: MIND OF A MONSTER : TED BUNDY: TÂM TRÍ CỦA MỘT TÊN QUÁI VẬT
15:45:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
16:35:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
17:25:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
18:15:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
19:10:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
20:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
20:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
21:00:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
21:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
22:50:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
23:45:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE