20 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 3/7/2020

00:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
01:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
02:15:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
04:45:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
05:35:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
08:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
09:05:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
11:35:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
12:25:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
13:15:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
14:55:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
15:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
21:00:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
23:45:00 DUAL SURVIVAL (S2) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)