16 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 3/5/2021

Lịch phát sóng Discovery 3/5/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
03:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
03:55:00 SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) – Ep18 : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
08:15:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
09:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
11:35:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
14:05:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI (PHẦN 3)
14:55:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
15:45:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
16:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
17:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
18:15:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
19:10:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
20:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
21:00:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
21:55:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
22:50:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
23:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 3/5/2021