nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 3/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 3/5/2019
00:35:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
01:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
02:15:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00TRANS AM : XE TRANS AM
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
08:15:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
09:05:00TRANS AM : XE TRANS AM
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
11:35:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
12:25:00TRANS AM : XE TRANS AM
13:15:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
14:05:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
14:55:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
15:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
16:35:00GONE : MẤT TÍCH
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 3)
19:10:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
20:05:00TRANS AM : XE TRANS AM
21:00:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
21:55:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
22:50:00PANDORA’S BOX: UNLEASHING EVIL : CHIẾC HỘP PANDORA: GIẢI PHÓNG CÁI ÁC
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 3/5/2019