17 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 3/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 3/4/2021

00:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
01:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
01:25:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TIA TỬ THẦN CỦA TESLA: TIẾT LỘ VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI
02:15:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
06:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
07:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:05:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
09:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
10:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
11:35:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
12:25:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
13:15:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
14:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
14:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
15:45:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
16:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
17:25:00 CONSPIRACIES ON TRIAL : NHỮNG THUYẾT ÂM MƯU ĐANG ĐƯỢC KIỂM TRA
17:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
18:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
18:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
19:10:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
20:05:00 INVISIBLE KILLERS : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
21:00:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
21:55:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
22:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE – Ep12/FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) – Ep3 : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU/Đ
Lịch phát sóng Discovery 3/4/2021