nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 3/12/2018

Lịch phát sóng Discovery 3/12/2018
 • 00:40:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 01:05:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 01:35:00RIVER MONSTERS (S8) : THỦY QUÁI (MÙA 8)
 • 02:30:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN 2)
 • 03:25:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 04:20:00GEARS, GREASE AND GLORY : BÁNH RĂNG, DẦU MỠ VÀ VINH QUANG
 • 05:15:00OTHER EARTH’S: THE LIVING UNIVERSE : VŨ TRỤ SỐNG
 • 06:15:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 07:15:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 08:10:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 09:30:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 10:00:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 10:55:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 11:50:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 13:10:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
 • 14:35:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 15:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 15:30:00RIVER MONSTERS (S8) : THỦY QUÁI (MÙA 8)
 • 16:25:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN 2)
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 18:15:00GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
 • 19:10:00MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
 • 20:05:00DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
 • 21:00:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 21:55:00COOPER’S TREASURE (S2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
 • 22:50:00MAD DOG MADE : ĐỒ TỰ CHẾ CỦA CHÓ ĐIÊN
 • 23:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 3/12/2018