30 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 3/10/2020

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:25:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
01:50:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
02:15:00 IS O.J. INNOCENT? THE MISSING EVIDENCE : LiỆU O.J CÓ VÔ TỘI? BẰNG CHỨNG CÒN SÓT
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
04:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
05:35:00 SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP
06:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
07:25:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
08:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
09:55:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
10:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
11:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
12:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
15:45:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
16:35:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
17:25:00 WORLD’S TOP 5 : TỐP 5 THẾ GIỚI
18:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
20:05:00 SUPER HURRICANES: INSIDE MONSTER STORMS : SIÊU BÃO: BÊN TRONG NHỮNG CƠN BÃO KHỦNG KHIẾP
21:00:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
21:55:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
22:50:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
23:45:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG