20 January, 2021

Lịch phát sóng Discovery 29/8/2020

00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
01:25:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
01:50:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
02:15:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:05:00 PHELPS VS SHARK: GREAT GOLD VS GREAT WHITE : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP: ĐẠI KÌNH NGƯ ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP TRẮN
09:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
11:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:25:00 PHELPS VS SHARK: GREAT GOLD VS GREAT WHITE : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP: ĐẠI KÌNH NGƯ ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP TRẮN
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
15:45:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
16:10:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
16:35:00 PHELPS VS SHARK: GREAT GOLD VS GREAT WHITE : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP: ĐẠI KÌNH NGƯ ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP TRẮN
17:25:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
17:50:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
18:15:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
19:10:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
20:05:00 PHELPS VS SHARK: GREAT GOLD VS GREAT WHITE : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP: ĐẠI KÌNH NGƯ ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP TRẮN
21:00:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
22:50:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
23:45:00 PHELPS VS SHARK: GREAT GOLD VS GREAT WHITE : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP: ĐẠI KÌNH NGƯ ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP TRẮN