26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Discovery 29/11/2020

Lịch phát sóng Discovery 29/11/2020

00:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
03:55:00 SHARK TRIP EAT PREY CHUM
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
09:05:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
09:30:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
09:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
10:45:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
11:35:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
12:25:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
13:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
14:05:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
14:55:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
15:45:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
16:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
17:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
18:15:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
19:10:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:55:00 EXPEDITION TO THE EDGE : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
22:50:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
23:45:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 29/11/2020