nGày 24/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 28/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 28/6/2019
00:10:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
00:35:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
01:25:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
02:15:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
03:05:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
03:30:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
04:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
05:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
08:15:00ESPORTS: THE RISE OF THE NEW KING : THỂ THAO ĐIỆN TỬ: LỘ DIỆN TÂN VƯƠNG
09:05:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
09:30:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
11:35:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
12:25:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
12:50:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
13:15:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
14:05:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
14:55:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
15:45:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
16:10:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
19:10:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
20:05:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
20:30:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
21:00:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
21:55:00ESPORTS: THE RISE OF THE NEW KING : THỂ THAO ĐIỆN TỬ: LỘ DIỆN TÂN VƯƠNG
22:50:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
23:45:00BANGKOK HOOKER : TAY CÂU BANGKOK
Lịch phát sóng Discovery 28/6/2019