nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 28/4/2019

Lịch phát sóng Discovery 28/4/2019
00:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI: CÁC QUY TẮC SINH TỒN
01:25:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
02:15:00SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
03:05:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
03:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
05:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI: CÁC QUY TẮC SINH TỒN
06:35:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
07:25:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
08:15:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
09:05:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
09:55:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
11:35:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
12:25:00TRANS AM : XE TRANS AM
13:15:00TRANS AM : XE TRANS AM
14:05:00TRANS AM : XE TRANS AM
14:55:00TRANS AM : XE TRANS AM
15:45:00TRANS AM : XE TRANS AM
16:35:00GONE : MẤT TÍCH
17:25:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
18:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI: CÁC QUY TẮC SINH TỒN
19:10:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
19:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
20:05:00PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00SHERPA
22:50:00SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
23:45:00GONE : MẤT TÍCH
Lịch phát sóng Discovery 28/4/2019