12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 28/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 28/3/2021

00:35:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
02:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
03:05:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
03:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
04:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
05:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
06:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
08:15:00 MAN VS BEAR : NGƯỜI ĐỌ VỚI GẤU
09:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
09:55:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
10:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
11:35:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
12:25:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
13:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
14:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
14:55:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
15:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
16:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
17:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
18:15:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
19:10:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
20:05:00 CHINA AT HIGH-SPEED
21:00:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
21:55:00 NAKED CASTAWAY : BƠ VƠ TRẦN TRỤI
22:50:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
23:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
23:45:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
Lịch phát sóng Discovery 28/3/2021