nGày 17/11/2019

Lịch phát sóng Discovery 27/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 27/6/2019
00:10:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
00:35:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:25:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
02:15:00BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
03:05:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
03:30:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
04:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
05:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
08:15:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
09:05:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
09:30:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
11:35:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
12:25:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
12:50:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
13:15:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
13:40:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:05:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
14:55:00BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
15:45:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
16:10:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
19:10:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
20:05:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
20:30:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
21:00:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
21:55:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
22:50:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
23:45:00WORST VACATION EVER : KỲ NGHỈ TỆ NHẤT
Lịch phát sóng Discovery 27/6/2019