30 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 27/10/2020

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
01:25:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
04:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
08:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
09:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
11:35:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
12:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
14:05:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
18:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
21:00:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
21:55:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
22:50:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
23:45:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)