nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 26/8/2019

Lịch phát sóng Discovery 26/8/2019
00:35:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
01:25:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
02:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
03:05:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
03:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
04:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
05:35:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
08:15:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00HITLER
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
11:35:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00HITLER
13:15:00NO SLEEP NO FOMO : KHÔNG NGỦ THÌ KHÔNG SỢ BỎ SÓT
14:05:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
14:55:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
15:45:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
16:35:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
19:10:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
20:05:00HITLER
21:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
21:55:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
23:45:00HITLER
Lịch phát sóng Discovery 26/8/2019