nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 26/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 26/6/2019
00:10:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
00:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
01:25:00RIVER MONSTERS (S8) : THỦY QUÁI (PHẦN 8)
02:15:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
03:05:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
03:30:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
04:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
05:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
08:15:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
09:05:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
09:30:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
11:35:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
12:25:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
12:50:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
13:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
14:05:00RIVER MONSTERS (S8) : THỦY QUÁI (PHẦN 8)
14:55:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
15:45:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
16:10:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
19:10:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
20:05:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
20:30:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
21:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:55:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
22:50:00BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
23:45:00YOU HAVE BEEN WARNED ASIA : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO CHÂU Á
Lịch phát sóng Discovery 26/6/2019