27 February, 2021

Lịch phát sóng Discovery 26/2/2021

Lịch phát sóng Discovery 26/2/2021

00:35:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
01:25:00 STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ
02:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
05:35:00 STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
14:05:00 STREET OUTLAWS: RACE NIGHT IN AMERICA : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: ĐUA ĐÊM Ở MỸ
14:55:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
15:45:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
16:35:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
17:25:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
18:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
19:10:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
20:05:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:00:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:25:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
21:55:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TRONG TẦM NGẮM CỦA HITLER
22:50:00 THE PERFECT MURDER : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO
23:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 26/2/2021