1 December, 2020

Lịch phát sóng Discovery 26/10/2020

00:35:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
01:25:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
02:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
03:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
03:30:00 SLIDER: ICE WARRIOR CHALLENGE : THỬ THÁCH CHIẾN BINH TRÊN BĂNG
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
08:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
09:05:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
11:35:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
12:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
13:15:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
14:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:55:00 A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
18:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
21:55:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
23:45:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)