22 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 25/8/2020

00:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
01:25:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
09:05:00 SHARK SCHOOL WITH MICHAEL PHELPS : TRƯỜNG CÁ MẬP VỚI MICHAEL PHELPS
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
12:25:00 SHARK SCHOOL WITH MICHAEL PHELPS : TRƯỜNG CÁ MẬP VỚI MICHAEL PHELPS
13:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
14:05:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
14:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
15:45:00 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI
16:35:00 SHARK SCHOOL WITH MICHAEL PHELPS : TRƯỜNG CÁ MẬP VỚI MICHAEL PHELPS
17:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 SHARK SCHOOL WITH MICHAEL PHELPS : TRƯỜNG CÁ MẬP VỚI MICHAEL PHELPS
21:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
23:45:00 SHARK SCHOOL WITH MICHAEL PHELPS : TRƯỜNG CÁ MẬP VỚI MICHAEL PHELPS