nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Discovery 25/8/2019

Lịch phát sóng Discovery 25/8/2019
00:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
01:25:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
02:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
03:05:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
03:55:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
04:45:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
05:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
06:35:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
07:25:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
08:15:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
09:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
09:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
10:45:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
11:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
12:25:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
14:05:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
14:55:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
15:45:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
16:35:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
17:25:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
18:15:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
19:10:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN – HANOI : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT: HÀ NỘI
20:05:00HOW CHINA MADE IT : CÁCH THỰC HIỆN CỦA TRUNG QUỐC
21:00:00REVEALED: MALAYSIA’S ROYAL RITES : KHÁM PHÁ: CÁC NGHI LỄ CỦA HOÀNG GIA MALAYSIA
21:55:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
22:50:00MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
23:45:00EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
Lịch phát sóng Discovery 25/8/2019