nGày 17/11/2019

Lịch phát sóng Discovery 25/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 25/6/2019
00:10:00BEAUTY AND THE FEAST : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
00:35:00LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM
01:25:00PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
02:15:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
03:05:00BEAUTY AND THE FEAST : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
03:30:00BEAUTY AND THE FEAST : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
04:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
05:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
08:15:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
09:05:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
09:30:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
11:35:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
12:25:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
12:50:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
13:15:00LOBSTERMEN : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH BẮT TÔM
14:05:00PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
14:55:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
15:45:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
16:10:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
19:10:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
20:05:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
20:30:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
21:00:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
21:55:00RIVER MONSTERS (S8) : THỦY QUÁI (PHẦN 8)
22:50:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
23:45:00PRISON FOOD : CƠM TÙ
Lịch phát sóng Discovery 25/6/2019