12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 25/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 25/3/2021

00:35:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
01:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:05:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
12:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
13:15:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
14:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
15:45:00 ABALONE WARS (S4) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 4)
16:35:00 ABALONE WARS (S4) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 4)
17:25:00 ABALONE WARS (S4) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 4)
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
20:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
21:00:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – Ep4 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
22:50:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
23:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 25/3/2021