1 December, 2020

Lịch phát sóng Discovery 25/10/2020

00:35:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
01:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
08:15:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
09:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
09:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
10:45:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
11:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
12:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
15:45:00 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ
16:35:00 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ
17:25:00 STREET OUTLAWS : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ
18:15:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
19:10:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
21:55:00 TAIWAN REVEALED : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
22:50:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
23:45:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC