23 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 24/7/2020

00:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
01:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
02:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
13:15:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
14:55:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
15:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
16:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
17:25:00 SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
18:15:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI
21:00:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
21:55:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
22:20:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
22:50:00 TED BUNDY: MIND OF A MONSTER : TED BUNDY: TÂM TRÍ CỦA MỘT TÊN QUÁI VẬT
23:45:00 THE GREAT POPES : NHỮNG ĐỨC GIÁO HOÀNG VĨ ĐẠI