16 May, 2021

Lịch phát sóng Discovery 24/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 24/4/2021

00:10:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
00:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
01:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
01:25:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
02:15:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S5) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 5)
05:35:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
06:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
07:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S3) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
08:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:05:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
09:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
10:45:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
11:35:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:25:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
13:15:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
14:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
14:55:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
16:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
18:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
18:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
19:10:00 CAL FIRE : SỞ CỨU HỎA CALIFORNIA
20:05:00 KILLER OUTBREAKS : NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
21:00:00 THE WHEEL : BÁNH XE VẬN MỆNH
21:55:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
22:50:00 RIVER OF NO RETURN : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 24/4/2021