30 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 24/10/2020

00:10:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
00:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
01:25:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
01:50:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
02:15:00 A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00 ULTIMATE NINJA CHALLENGE SPECIALS : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA (ĐẶC BIỆT)
04:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
05:35:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
06:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
07:25:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
08:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
09:55:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
10:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
11:35:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
12:25:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
13:15:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:05:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
14:30:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
14:55:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
15:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
16:10:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
16:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:00:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
18:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN
19:10:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
20:05:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
21:00:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
21:55:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
22:20:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
22:50:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
23:45:00 EXPEDITION TO THE EDGE : THÁM HIỂM VÙNG BIÊN