27 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 23/8/2020

00:35:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
01:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
02:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
03:05:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
03:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
05:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
07:50:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:15:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
09:05:00 SHARK WEEKEND: AIR JAWS: WALKING WITH GREAT WHITES : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: ĐI DẠO CÙNG CÁ MẬP TRẮNG
09:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
12:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
12:25:00 SHARK WEEKEND: AIR JAWS: WALKING WITH GREAT WHITES : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: ĐI DẠO CÙNG CÁ MẬP TRẮNG
13:15:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
14:05:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
14:55:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
15:45:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
16:35:00 SHARK WEEKEND: AIR JAWS: WALKING WITH GREAT WHITES : HÀM CÁ MẬP TRÊN KHÔNG: ĐI DẠO CÙNG CÁ MẬP TRẮNG
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
20:05:00 PANDAMONIUM : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN GẤU TRÚC
21:00:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
21:55:00 REVEALED: MALAYSIA’S MAJESTY : KHÁM PHÁ HOÀNG GIA MALAYSIA HAI LẦN LÀM VUA
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)